Rad sa azilantima u Sjenici

Rad sa azilantima u Sjenici

Vrata biblioteke su otvorena za svakoga ko je zainteresovan za knjigu, učenje i lijepu riječ.

Takodje, azilantima koji već duže vrijeme borave u Sjenici otvaramo naša vrata i pružamo pomoć pri učenju srpsko-bosanskog jezika i gramatike.

Bibliotekari su zaduženi za program rada sa azilantima Sjenice, dok knjižnjičari biblioteke obezbjeđuju potreban materijal za rad uz besplatno korišćenje internet usluga u biblioteci.

Azilantima pomažemo i pomagaćemo uvijek.