Posjeta školama i vrtićima

Biblioteka tokom cijele godine posjećuje sve kulturno-obrazovne institucije opštine Sjenica.

Najčešće posjećuje vrtiće i škole. Naime, što se tiče vrtića, pri posjeti istih, biblioteka uvijek dariva poklon fond, koji je od velikog značaja za djecu i vaspitače.

Biblioteka je i ove godine posjetila vrtić “Maslačak” i novootvoreni vrtić “28.JUL” u Sjenici.

Biblioteka pomaže i sve škole u Sjenici, kako gradske tako i seoske.

Pomoć se odnosi na:
poklon fond,
pomoć u pozajmicama knjiga,
pomoć u stručnom osposobljavanju školskih bibliotekara,
pomoć pri registrovanju biblioteka u matičnoj biblioteci u Užicu i
svaki drugi vid pomoći je uvijek dostupan, po želji institucija kao korisnika.