“Najčitalac”

Manifestacija “Najčitalac biblioteke ” je nastala u decembru, 2013. godine.

U želji da se nagrade najvrijedniji čitaoci u tada tekućoj godini, biblioteka je željela nagraditi 40 najvernijih čitalaca uz poklon knjigu sa posvetom i poklon iznenađenjem sa naznakom manifestacije NAJČITALAC 2013.

Ova manifestacija se niže pod nazivima:
Najčitalac 2013
Najčitalac 2014
Najčitalac 2015
Najčitalac 2016
Najčitalac 2017
Najčitalac 2018
Najčitalac 2019

“Najčitalac”, 2019. godine
“Najčitalac” , 2018. godine
“Najčitalac”, 2015. godine
“Najčitalac”, 2014. godine