Kreativno-čitalačke radionice

Kreativno-čitalačke radionice nastale su 24. juna 2013. godine. Tada se rodio tim pod nazivom KREATIVNI TIM 2013, koji zivi i danas.

U ljetnjem periodu broji čak preko stotinu djece.

Kreativne radionice organizovane su tako da pažnja djece uzrasta od pet do četrnaest godina bude zaokupljena sve vrijeme dok se istovremeno radi na razvoju intelektualnih sposobnosti.

Obrađuju se različite teme kao što su godišnja doba, praznici, flora i fauna, te i one po slobodnom izboru djece.

Kreativni tim 2013, na samom početku.