“Čitam i učim”

Biblioteka ” Muhamed Abdagić ” je raspisala nagradni literarni konkurs “Čitam i učim” u februaru mjesecu. Konkurs je trajao mjesec dana, međutim, u skladu sa novonastalom situacijom
O B A V J E Š T A V A M O
sve zainteresovane za navedeni konkurs, da ukoliko nisu uspjeli doći u prostorijama biblioteke i lično dostave svoj rad, da nam isti pošalju poštom na adresu :
Biblioteka ” Muhamed Abdagić”
Trg Svetozara Marković 13
36 310 SJENICA
Sa naznakom za NAGRADNI LITERARNI KONKURS BIBLIOTEKE.
Ispod rada napisati sledeće podatke :
Ime i prezime autora
Naziv škole koju pohađa autor rada
Kontakt telefon
Ime ( jednog) roditelja
Broj godina autora

O rezultatima konkursa ćete biti blagovremeno obaviješteni.

Srećno.

Vaša biblioteka.