Kontakt

Radno vrijeme: 7 – 20h

Broj telefona: 020/741-976 i 020/741-921

Faks: 020/741976

E-mail adresa: bibliotekasjenica@live.com

Lokacija: Trg Svetozara Markovića 13, 36310 Sjenica