Članstvo

Svaki korisnik učlanjuje se lično uz priloženu ličnu kartu.

Upisom i dobijanjem članske karte svaki korisnik stiče pravo na korišćenje svih fondova i usluga mreže Biblioteke „Muhamed Abdagic“ Sjenica.

Svaki korisnik pri upisu dobija člansku kartu. Članarina važi godinu dana od datuma upisa. Član Biblioteke postaje se uplatom propisane članarine i dobijanjem članske karte.

Članska karta nije prenosiva na drugo lice.

Za članstvo su potrebni osnovni podaci o čitaocu: ime, prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, zanimanje i broj telefona).

Članarina je besplatna za sve kategorije, osim za zaposlena lica, te za njih članarina iznosi 200 dinara na godišnjem nivou.