Nagrađeni učesnici Osmih online kreativnih radionica

  I ove godine održane su tradicionalne kreativne radionice u organizaciji Biblioteke “Muhamed Abdagić”. Iako su ovoga puta održane online, zbog trenutne epimediološke situacije, zainteresovanost djece je bila velika. Pristigli su brojni radovi, a najbolji su nagrađeni i to: 


Arnes Hadžović

Alaudin Talović

Hana Mujagić

Adna Hamidović

Taida Henić

Din Graca

Merjem Graca

Jasmina Rastić

Tea Bradić

Dalija Hamidović