Direktorka biblioteke

Edina Hamidović Talović

Rođena 12.06.1987. godine u Sjenici. Osnovnu školu završila u Raždaginji, a Srednju ekonomsku školu u Novom Pazaru sa Vukovom diplomom. Ekonomski fakultet završila 2010. godine na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru  i postala prvi svršeni diplomirani ekonomista u generaciji. Master studije je završila na istom univerzitetu sa prosjekom 9,6 i postala prvi svršeni master student u generaciji.

Radila kao profesor ekonomske grupe predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Novom Pazaru.

2012. godine imenovana za v. d. direktora biblioteke „Muhamed Abdagić“ u Sjenici, a uporedo radi i kao višepredmetni asistent ekonomske grupe predmeta na  Visokoj poslovnoj školi “Dr Radomir Bojković“.

Iste poslove obavlja i sada, te je sa svojih 24 godine postala najmlađi direktor u Srbiji.

Majka je dvoje djece.